Print dit formulier
Inschrijfformulier AWP:


Naam:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bovengenoemde meldt zich aan als:

Lid / Jeugdlid / Donateur


Datum:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u opsturen naar de AWP:

Archeologische Werkgroep Purmerend
Neckerstraat 11
1441 KT Purmerend

U wordt opgenomen als lid / donateur nadat de contributie of donatie is ontvangen.